Regulamin strony

 1. Wprowadzenie
  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego prowadzonego pod adresem https://neuro-regeneracja.pl/ przez Grąt Jacek pod adresem ul Afrykańska14/27 03-966 Warszawa.
  2. Dodawnie usług, ocen usług, przedmiotów, edycja wprowadzonych treści jest możliwa jedynie dla zarejstrowanych użytkowników na podstawie niniejszego Regulaminu, Użytkownik potwierdza przy rejestrcji akceptację niniejszego Regulaminu w obowiązującej wersji.
  3. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub niezgodnie z dobrymi obyczajami. Na żądanie uprawnionych organów państwowych, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Serwis przekazuje posiadane dane Użytkowników.
 2. Informacje ogólne
  1. Serwis prowadzi wyszukiwarkę i katalog usług związanych z szerokopojętym leczeniem i rehabilitacją neurologiczną, z możliością wprowadzania ich ocen z komentarzami przez innych Użykowników.
  2. Polityka prywatności jest przedstawiona w osobnym dokumencie Polityka prywatności.
 3. Dodawanie usług, produktów, ocen i komentarzy do bazy danych w serwisie.
  1. Dodanie nowej usługi jest możliwe wcześniejszej po rejestracji konta w serwisie
  2. Dodawane treści nie mogą naruszać praw osób trzecich, dpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych należy do Użytkownika
  3. Kreator dodawania usług/produktów wymagania
   • Nazwa i opis ogólny
   • Opcjonalnie wybór dodatkowych sposobów świadczenia usług
   • Wyboru conajmniej jednej kategorii z opisem danej usługi lub produktu.
   • Opcjonalnie dodanie własnych kategorii (tagów)
   • Dodanie adresu, opcjonalnie kilka adresów.
   • Danych kontaktowych, opcjonalnie linków do powiązanych z działalnością stron.
   • Dodanie lub zmiana zdjęcia jest możliwa po zapiasaniu usługi/produkty w bazie można po wejści w tryb edycji (FB, strona firmowa).
  4. Po dodaniu usługi/produktu do bazy przed publikacją wpis oczekuje na zatwierdzenie przez admistracje serwisu, czas oczekiwania nie powinien być dłuższy niż 24 godziny w dni robocze. Okres ten może ulec zmianie, informacja o dłuższym czasie akceptacji wyświetla się w kreatorze dodawania.
  5. Odrzucenie lub usunięcie niespełniających kreteriów serwisu wpisów i komentarzy. Wpisy nie dozwolne:
   • Nie związane z tematyką serwisu i łamiące regulamin Serwisu.
   • Treści wprowadzające klienta w błąd, nierzetelne, niechlujne językowo, zawierające chaotyczne i niezrozumiałe treści.
  6. Akceptcja - po akceptacji nowego wpisu zostanie wysłanie mailowo powiadominie z linkiem do wpisu w Serwisie.
 4. Oceny i komentarze
  1. Do każdej usługi/produktu jest możlwość dodania przez zalogowanego Użytkowania jednej oceny wraz komentarzem.
  2. Brak możliwości późniejszej edycji i usunięcia.
  3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania treści i blokowania użytkowników naruszających regulamin korzytania z Serwisu i nie przestrzegających Netykiety - zbióru zasad określających formy zachowania się w społeczności internetowej.
Wersja 1.0.1