masaż neurologopedyczny

Logopeda / neurologopeda

Neurologopeda

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy i języka w przypadku uszkodzenia układu nerwowego - udary, urazy czaszkowo-mózgowe, a także choroby neurodegeneracyjne, zespoły genetyczne.

neurologopeda,afazja,dyzartria,dyspraksja,masaż neurologopedyczny,zaburzenia mowy
Warszawa (Mokotów) mazowieckie