afazja poznań

Logopeda / neurologopeda

Logopedyczna terapia poudarowa

Terapia logopedyczna dostosowana do potrzeb pacjenta. Diagnoza składa się z kompleksowej oceny językowego funkcjonowania pacjenta z afazją, ale też dyzartrią, apraksją i innymi trudnościami, które są ...

brak zdjęcia
Poznań (Poznań-Nowe Miasto) wielkopolskie