Pliki cookies i polityka prywatności

 1. Informacja o polityce prywatności

  Polityka: niniejsze oświadczenie o polityce prywatności jest dostarczane przez Operatora serwisu oraz Administratorem danych osobowych w osobie Grąt Jacek pod adresem ul. Afrykańska14/27 03-966 Warszawa, adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: admin@neuro-regeneracja.pl na stronie internetowej www.neuro-regeneracja.pl.
  Celem tej polityki jest wyjaśnienie, w jaki sposób kontrolujemy, przetwarzamy, obchodzimy się i chronimy Twoje dane osobowe w ramach działania serwisu oraz podczas przeglądania lub korzystania z tej witryny. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi zasadami, możesz zaprzestać przeglądania / korzystania z tej witryny lub powstrzymać się od przesyłania nam swoich danych osobowych.

  Kluczowe definicje zasad:
  „Ja”, „nasz”, „nas” lub „my” odnoszą się do serwisu internetowego pod adresem www.neuro-regeneracja.pl.
  „Ty”, „Użytkownik” odnosi się do osoby (osób) korzystającej z tej witryny.
  RODO oznacza ogólną ustawę o ochronie danych.
  Pliki cookie to małe pliki przechowywane na komputerze lub urządzeniu użytkownika.

  Kluczowe zasady RODO: Nasza polityka prywatności obejmuje następujące kluczowe zasady; (a) Legalność, uczciwość i przejrzystość, (b) Ograniczenie celu, (c) Minimalizacja danych, (d) Dokładność, (e) Ograniczenie przechowywania, (f) Uczciwość i zaufanie, (g) Odpowiedzialność.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie systemu ocen i komentarzy.
  Prezentacja oferty lub informacji.
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
  Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo - nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
  Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 3. Hosting

  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Webio.pl

 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współprcownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  firma hostingowa,
  firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
  organy publiczne.
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
  • złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
  Obsługujemy żądania dostępu do podmiotów zgodnie z RODO. Dostęp do podglądu danych osobowych Ciebie dotyczących, ich pobrania, lub usunięcia jest w każdej chwili dostępny dla zalogowanych Użytkownikóww zakładce dane prywatne.
  Masz również prawo do złożenia skargi do Prezesa UODO , jeśli uważasz, że wystąpił problem ze sposobem, w jaki postępujemy z Twoimi danymi.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 5. Informacje w formularzach

  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.


 6. Logi Administratora

  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 7. E-maile marketingowe

  Wysyłane przez nas wiadomości e-mail marketingowe mogą zawierać sygnały nawigacyjne / śledzone klikalne łącza lub podobne technologie serwerowe w celu śledzenia aktywności subskrybentów w ramach wiadomości e-mail marketingowych. Tam, gdzie są używane, takie wiadomości marketingowe mogą zapisywać szereg danych, takich jak; godziny, daty, adresy IP, otwarcia, kliknięcia, przekierowania, dane geograficzne i demograficzne. Takie dane, w ramach swoich ograniczeń, pokażą aktywność każdego subskrybenta dla tej kampanii e-mailowej. Wszelkie wysyłane przez nas wiadomości e-mail marketingowe są zgodne z RODO i Zapewniamy łatwy sposób wycofania zgody (rezygnacji z subskrypcji) lub zarządzania Twoimi preferencjami / informacjami, które posiadamy o Tobie w dowolnym momencie. Zapoznaj się z wszelkimi wiadomościami marketingowymi, aby uzyskać instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji lub zarządzania preferencjami.

 8. Techniki marketingowe

  Stosujemy statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 9. Informacja o plikach cookies

  Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części "techniki marketingowe"; W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA).

 10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

   Urządzenia mobilne: